IKÄRAJAT  1.1.2012Elokuvien ikärajat 1.1.2012 lähtien


Elokuvien ikärajat ja niiden merkintätapa uudistuivat 1.1.2012, kun uusi kuvaohjelmalaki tuli voimaan. Kuvaohjelmalaissa määritellään kuvaohjelmien, kuten elokuvien, esittämistä koskevat rajoitukset, joiden tarkoitus on suojella lapsia kuvaohjelmien haitallisilta sisällöiltä.
Kuvaohjelmaluokittelijat, joita Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus kouluttaa ja valvoo, asettavat asettavat elokuville ikärajat ja sisältömerkinnät. Ikärajat eivät ole suosituksia, vaan perustuvat lakiin, ja elokuvateatterin on velvollisuus valvoa niiden noudattamista.

Ikärajat
Ikärajat ovat 1.1.2012 lähtien: S, 7, 12, 16 ja 18.

Ikärajoista 7, 12 ja 16 voidaan joustaa lapsen kanssa elokuviin saapuvan aikuisen (yli 18-vuotiaan) vastuulla kolme vuotta.

S
Sallittu kaikenikäisille.

7
Kielletty alle 7-vuotiailta.Aikuisen (yli 18 v.) seurassa sallittu 4 vuotta täyttäneille.

12
Kielletty alle 12-vuotiailta.Aikuisen (yli 18 v.) seurassa sallittu 9 vuotta täyttäneille.

16
Kielletty alle 16-vuotiailta. Aikuisen (yli 18 v.) seurassa sallittu 13 vuottatäyttäneille.

18
Kielletty alle 18-vuotiailta.

?
Elokuvaa ei ole vielä luokiteltu.

Osoite

1234 Street Name
City, AA 99999

Contacts

Email: support@mobirise.com
Phone: +1 (0) 000 0000 001
Fax: +1 (0) 000 0000 002


YHTEYDENOTTO